test
Saturday, July 13, 2024
No menu items!
Home ท่องเที่ยว รวม 5 วัดสวยเมืองเชียงใหม่ ห้ามพลาด

รวม 5 วัดสวยเมืองเชียงใหม่ ห้ามพลาด

            กราบเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากราบนมัสการวัดสวยรวยคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นตำนานของวัดทั้ง 5 นี้ มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

            วัดพระธาตุดอยสุเทพ ชื่อเต็มคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมีเรื่องเล่ากันว่าเดิมทีภูเขาลูกนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า สุเทวะ เป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพ วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระญากือนาธรรมิกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี โดยแยกออกเป็นสองส่วน องค์หนึ่งอัญเชิญนำไปบรรจุที่วัดสวนดอกอีกองค์หนึ่งทรงอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล แล้วทรงอธิษฐานของให้ช้างเลือกที่บรรจุ ช้างมงคลเดินไปแล้วหยุดที่ดอยสุเทพ ก่อนทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย)  พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างเจดีย์เพื่อให้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ดอยสุเทพแห่ง วัดตั้งอยู่บนยอดดอยที่สูงชัน นักเดินทางที่เดินทางมากราบสักการะก็ต้องเดินขึ้นบันได 300 ขั้น แต่หากเดินไม่ไหวก็มีกระเช้าไว้คอยบริการรับ-ส่งจากบนยอดดอยด้วย
เมื่อขึ้นไปถึงตัววัดนั้นด้านบนเราก็จะพบกับวิวทิวทัศน์โดยรอบของเมืองเชียงใหม่ ส่วนบริเวณหน้าวัดด้านล่างก็จะมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงร้านขายของฝากต่างๆ ไว้คอยให้บริการด้วย การเดินทางไปยังดอยสุเทพนั้นมีให้เลือกหลากหลาย สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวไปได้หรือจะเลือกนั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการรอบเมืองค่าโดยสารแล้วแต่ระยะทาง

วัดเจดีย์หลวง

            วัดเจดีย์หลวง  หากมองเจดีย์ผ่านรูปถ่าย อาจจะมองว่าเป็นเจดีย์องค์เล็กแต่ของจริงนั้นยิ่งใหญ่สมกับคำว่า เจดีย์หลวง อย่างมาก (ภาษาเมือง หลวง แปลว่า ใหญ่) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา พระธาตุเจดีย์หลวงเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในล้านนา สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตรสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พญากือนา พระราชบิดา (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6) มีตำนานเล่าขานถึงเหตุในการสร้างพระธาตุเจดีย์หลวงว่า พญากือนาซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วนั้นกลับมาปรากฎตัวให้ชาวเมืองพม่าเห็นแล้วบอกให้ลูกชายของตนสร้างพระธาตุที่แม้อยู่ไกลถึง 2000 วา ก็ยังสามารถมองเห็นพระธาตุนี้ได้

เพื่อให้บุญกุศลส่งให้พระองค์นั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้ แต่พญาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคตเสียก่อนที่พระธาตุจะสร้างแล้วเสร็จ พระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวี (มเหสี) สืบทอดเจตนารมณ์สร้างต่อจนแล้วเสร็จใช้เวลาสร้าง 5 ปี รายละเอียดในการสร้างล้วนมีความหมาย ทั้งยอดมหาเจดีย์ ประตูทั้ง 4 ด้าน 2 ข้างบันได และที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์หลวงนั้นมี 28 เชือก การสร้างรูปปั้นช้างนั้น เป็นการส่งเสริมกำลังเมือง ในทางด้านไสยศาสตร์เพื่อให้เมืองมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น แต่มีพญาช้างเพียง 8 เชือกที่มีการตั้งชื่อให้ นอกจากนี้ยังมีพิธีการสักการบูชาพญาช้างทั้ง 8 เชือก เพราะเชื่อว่า จะทำให้เกิดสวัสดิมงคล นำความสงบสุขมาสู่บ้านเมือง ศัตรูไม่กล้ามารุกรานย่ำยีเมืองได้ เพราะชื่อพญาช้างที่ตั้งขึ้นนั้น เป็นพลังอำนาจก่อเกิดเดชานุภาพ อิทธิฤทธิ์ ข่มขู่บดบัง ขวางกั้น กำจัด ปราบปรามอริราชศัตรูที่จะมารุกราน ให้แพ้ภัยแตกพ่ายหนีไปเอง นอกจากประวัติความเป็นมาของพระเจดีย์หลวงแล้ว ภายในวัดยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจและเปิดให้เข้าสักการะอีก
เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ เสาอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน การเดินทางไปยังวัดพระธาตุเจดีย์หลวงสะดวกง่ายดาย เนื่องจากวัดอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ศิลปะที่ส่งผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ทั้งความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดสวยในเชียงใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด

วัดพระสิงห์

            วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนามายาวนาน
วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่มีชื่อเสียง ภายในวัดพระสิงห์นี้ ปูชนียสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระวิหารลายคำ สร้างขึ้นสมัยของพญาธรรมลังกาหรือพระเจ้าช้างเผือก เป็นศิลปะล้านนาที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หาดูได้ยาก มีช่อฟ้า ใบระกา หลังคามุงกระเบื้อง ดินเผาที่มีความสวยงามมาก ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น มีลวดลายทองล่องชาด เทคนิคการฉลุลายปรากฏบนฝาผนังหลังพระประธาน และเสากลางวิหารและเสาระเบียงด้านหน้าพระวิหาร ตลอดถึงบางส่วนของโครงไม้ บนฝาผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง สังข์ทองและสุวรรณหงส์ เขียนด้วยสีฝุ่นมีความงดงามมาก บริเวณทางขึ้นมีสิงห์สองตัว ตั้งอยู่ เป็นตัวผู้และตัวเมีย มีจุดสังเกตได้ว่า ตัวใดเป็นตัวผู้ ตัวเป็นตัวเมียคือ สิงห์ตัวที่เป็นตัวเมียนั้นมีลูกๆ เกาะอยู่ที่อุ้งเท้า ส่วนตัวผู้จะมีลูกแก้วที่เอาไว้เล่นระหว่างรอตัวเมียเลี้ยงลูก ปูชนียสถานภายในวัดพระสิงห์ยังมี พระอุโบสถ พระวิหารหลวง หอไตร หอไตรเล็กหอจงกรมครูบาศรีวิชัย ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและเรื่องราวทั้งสิ้น

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดสุพรรณบรรพต เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำนี้อาจมีอายุถึง 1300 ปี ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญๆหลายองค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งโด่งดังในฐานะของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งช่วยบันดาลความปรารถนาให้เป็นจริง บนบานแล้ว ประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

“หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โชคลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
หายขาดมาได้ รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับกับการซื้อหวยก็ยังได้รับโชคดีนั้นไปหลังจากมากราบขอพร บริเวณโดยรอบนั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนดอยที่มีความสูงชัน ทำให้มองเห็นบรรยากาศโดยรอบของเมืองเชียงใหม่ และวัดยังมีการจัดบริเวณสำหรับชมวิวไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปอีกด้วย

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก เป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ ขุนเม็งรายมหาราชพระองค์ทรงยกพระตําหนักที่ประทับชั่วคราวชื่อว่า เวียงเหล็ก หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง ให้กับพระศาสนา โดยตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก และพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า วัดเชียงมั่นและด้วยความที่วัดนี้อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลานาน ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายต่อหลายครั้งจากกษัตริย์ในแต่ละสมัย


ภายในมีเจดีย์ช้างล้อม พระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และพระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ เมื่อในสมัยก่อนนั้น วัดเชียงมั่นมีบทบาทสำคัญในเผยแพร่พระพุทธศาสนาและยังเป็นที่ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆไว้มากมาย


ขอขอบคุณข้อมูล ที่เที่ยวเชียงใหม่

- Advertisment -

Most Popular

10 โปรตีนจากพืช Plant Based Protein ยี่ห้อไหนดี ปี 2024

นักกีฬาและคนรักสุขภาพทุกคน วันนี้ทีมงาน Thai Buyer Guide จะมาแนะนำ 10 อาหารเสริม โปรตีนจากพืช ที่คัดมาพิเศษเพื่อตอบโจทย์การเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โปรตีนจากพืช กำลังมาแรงในสุขภาพนิยม เนื่องจากให้โปรตีนคุณภาพดีเทียบเท่าโปรตีนจากสัตว์ แถมยังไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลเหมือนสัตว์อีกด้วย หากเพื่อนๆ กำลังมองหา Plant based protein ยี่ห้อไหนดี งั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่า

Whey Protein ยี่ห้อไหนดี ? ที่เทรนเนอร์แนะนำในปี 2024

เวย์โปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักกีฬาและผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่ามันคืออะไรและทำไมถึงสำคัญ มาทำความเข้าใจกันดีกว่า เวย์โปรตีนคือโปรตีนที่สกัดมาจากนม โดยเฉพาะในส่วนของเวย์ ซึ่งเป็นของเหลวที่แยกออกมาระหว่างกระบวนการผลิตเนยแข็ง เวย์โปรตีนมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักออกกำลังกาย นั่นคือการมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน โดยเฉพาะกรดอะมิโนสายแบรนช์ (BCAAs) ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ หากคุณกำลังสงสัยว่า Whey Protein ยี่ห้อไหนดี และเวย์ยี่ห้อไหนดี เราจะมาไขข้อข้องใจกันในบทความนี้

50 แคปชั่นวันคริสต์มาส กดแชร์ไว้ใช้ได้ทุกปี

          สวัสดีค่า ใกล้จะถึงเทศกาลที่ทุกคนรอคอยกันแล้วใช่ไหม นั่นก็คือ วันคริสต์มาส นั่นเอง เชื่อว่าหลายคนได้เตรียมแพลนไปฉลองกันแน่ ๆ เลย สำหรับใครที่เป็นสายโชเชี่ยว ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะทางเราได้มี แคปชั่นวันคริสต์มาส มาให้เพื่อน ๆ ได้เอาไปใช้กันแบบเก๋ ๆ ชิค ๆ ไม่ซ้ำใคร อ่านแล้วจะต้องร้อง อู้วหูววววว อย่างแน่นอน...

เช็คเลย! ดวงเดือนพฤศจิกายน66 สำหรับวันเกิดทั้ง 7 วันห้ามพลาด

          ห่างหายกันไปนานสำหรับคอนเทนต์สายมูนะคะ นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้ว มาเช็ค ดวงเดือนพฤศจิกายน66 กับแม่หมอกันดีกว่าค่ะ ว่าคนเกิดวันไหนปังสุดอะไรสุด แนะนำว่าอ่านไว้เป็นแนวทางพอนะคะ เป็นการทำนายดวงแบบภาพรวม โดยใช้ไพ่ยิปซี ไม่ได้เจาะจงเฉพาะแบบรายบุคคลนะคะ ว่าแล้วก็ตามไปอ่านกันโล้ด ดวงเดือนพฤศจิกายน66 วันอาทิตย์

Recent Comments